שלב מאוד משמעותי בחיי פרויקט הנדסי , ניהול פרויקטים הנדסי הוא בעל מרכיב גבוה של אי-ודאות או סיכון כלכלי בתחילת דרכו אי וודאות הסיכונים גדולים יותר  , שלב הייזום הוא השלב שמגדרים את הצלחה של הפרויקט הנדסי בשלושת המדדים הבאים , לוז , תקציב , צביון של הפרויקט , השלב נוטה  להיות מעורפל אך ע"י בדיקה היתכנות בסיימו נקבל מידע ותשובת שמסייעות למזמין העבודה לקבל החלטה על פתיחת הפרויקט , טעות בהגדרת הפרויקט בשלב זה תוביל בסבירות גבוהה לכישלון הפרויקט בפועל.

בדיקה הייתכנות

החברה עורכת בדיקה יסודית של הפרויקט מבחינת היתכנות, מגבלות, סיכונים, תקציב ולוחות זמנים. תוצרי הבדיקה מסייעים ליזם בקבלת ההחלטות הנדרשות ובבחירת החלופות האופטימליות, תוך התאמה מיטבית לצרכיו.

השירות כולל:

  1. תרגום דרישות הלקוחות למפרט הנדסי ( פרוגרמה )
  2. פיתוח חלופות והמלצות הנדסיות אפשריות
  3. סקירת תקנות הרשויות הרלוונטיות
  4. ניתוח כלכלי
  5. פיתוח וניהול היקף הפרויקט
  6. הכנות לאומדני עלות
  7. נהלי הפרויקטים
  8. פיתוח וניהול לוח זמנים
  9. תוכנית ביצוע פרויקט ראשוני

פנו עכשיו למומחה!

מלאו את הפרטים הבאים