תוספת 6 כיתות בית ספר לפידים , מועצה מקומית קרני שומרון

תוספת בניה  בגודל של 1,378 מ"ר בנוי + פיתוח של 1,325 מ"ר ,

מבנה בבניה קונבנציונלית כאשר האתגרים בפרויקט הנ"ל הוא לוח זמנים לחוץ מועד , בסמוך קיים בית ספר פעיל שדורש התייחסות בטיחותית , הביצוע דורש הסדרה של התשתיות הקימות כגון לוח חשמל ראי והסדרה של פילר חשמל , הסדרת גמל המים הקיים , הסדרה של בזק כאשר המבנה הקיים פעיל ובשימוש .

פרויקט זה התברך בתכנון שלא תאם את המציעות והדבר הצריך מכל הגורמים המעורבים בפרויקט להיות יצירתיים מאוד וגמישים לשינוים תוך כדי תנועה במהלך הביצוע מה שאתגר את צוות הניהולי של הפרויקט מאוד .

פרויקט מאתגר מאוד בשל ריבוי התיאומים הנדרשו במהלך הביצוע בין כל הרשויות השונות כגון חח"י , תאגיד המים וכו.. בשל השינויים שנדרשו במהלך הביצוע בהתאם לממצאים שהתגלו בשטח .

לסיכום פרויקט מורכב מאוד באופן הניהולי שלו והתיאומים השונים שנדרשו במהלך הביצוע כאשר לוח הזמנים לא היה ניתן לשינוי בשל העובדה כי מזמין העבודה ( מועצה קרני שומרון ) היה לך צורך לפתוח את שנת הלימודים עם המבנה החדש בשל גידול התלמידים בבית הספר .

הפרויקט וניפתח לטובת שנת הלימודים בשל כל האתגרים המורכבים שהיו במהלך הביצוע ובשל שיתוף הפעולה המלא עם הנהלת המועצה מול הרשויות השונות כדי שיעמדו במטלות הנדרשות לטובת פיחת שנת הלימודים המבנה נפתח לפתיחת שנת הלימודים .