התקשרויות

חברה מנהלת את הליך המכרז  הכולל, יעוץ וכוונה לשיטת התקשרות, מנחילה את ערכי התכנון, המתודולוגיה והשיטה הנדרשת. החברה מכוונת, מתאמת ומבקרת את כל התהליך לאורך כל שלביו עד השלמתו בהתאם להגדרות תוצריו הנדרשים.

השירות כולל

  • יעוץ והכוונה למזמין בקביעת מדיניות הביצוע ולשיטת ההתקשרויות המומלצות ולאופן הוצאה למכרז.
  • ביצוע מיון קבלנים וספקים ופניה לקבלת הצעות מחיר כולל בדיקה של עמידה בתנאי המכרז
  • ניהול עריכת חומר ההתקשרות לרבות הביטוחי, המשפטי, המקצועי וההנדסי.
  • יעוץ להכנת "דו"ח אפס" לקבלת ליווי בנקאי.
  • מתן חוו”ד למזמין על התקשרות עם הקבלן המומלץ לביצוע העבודה
  • טיפול אדמיניסטרטיבי בביצוע ההתקשרויות.
  • ביקורת פורמלית וחשבונית של הצעות הקבלנים.

פנו עכשיו למומחה!

מלאו את הפרטים הבאים