האם יש קשר בין תאונות עבודה באתר בניה לבין ליקויי בניה באתרי בניה   ?

ארגון "קו לעובד" המנהל מעקב יומיומי אחר תאונות עבודה קובע שכמות העובדים שנהרגו בתאונות עבודה בשנת 2019 עומד על 86 איש.

כ-56% מתאונות העבודה הקטלניות והקשות שהתרחשו בשנת 2019  אירעו בענף הבנייה.

סה"כ נהרגו 47 עובדים מענף הבנייה ו-197 עובדים נפצעו באורח קשה ובינוני עבור שנת 2019 .

במקביל חוקרים של הטכניון בדקו ומצאו: ב-100% מהדירות החדשות בישראל קיימים ליקויי בניה!

וכאן נשאלת השאלה הקשה האם יש קשר בין השניים ?

אנחנו כחברת ניהול יכולים לומר באופן חד משמעי שיש קשר ישיר בין תאונות עבודה באתר בניה לבין ליקויי בניה באתרי בניה  ולהלן מכנה משותף ביניהם :

1.שיטות בניה, שמקורן בתכנון לא מחושב עד הסוף  בביצוע .

2.כוח אדם מבצע, שלא מכיר את התקנים ,חוקי הבניה והבטיחות, ולא פועל לפי תכנון .

3. ניהול המאופיין בחוסר תשומת-לב מצד הקבלן ומנהלי הפרויקט או מהנדסי האתר  .

4. שימוש בחומרים פגומים שהגיעו לאתר .

מסקנה

באתר שמתגלה בו ליקוי בטיחות ניתן לומר כי סיכויים גבוהים מאוד שנימצא באתר זה ליקוי בניה .