פיקוח הנדסי

פיקוח הנדסי

כאשר אנו נתקלים בריבוי כל כך עצום של בעלי מקצוע על פרוייקט אחד נושא התיאום בין כל הקבלנים ובעלי המקצוע הופך למשימה בלתי אפשרית וכאשר המלאכה נעשית ללא תיאום ושיתוף פעולה בין כל בעלי המקצוע, התוצאות – חריגות מתקציבים, אי עמידה בלוחות זמנים ויכוחים מיותרים עם בעלי המקצוע ובסופו של דבר גורם לפגיעה באיכותו של הפרויקט.

כאשר אנו נתקלים בריבוי כל כך עצום של בעלי מקצוע על פרוייקט אחד נושא התיאום בין כל הקבלנים ובעלי המקצוע הופך למשימה בלתי אפשרית וכאשר המלאכה נעשית ללא תיאום ושיתוף פעולה בין כל בעלי המקצוע, התוצאות – חריגות מתקציבים, אי עמידה בלוחות זמנים ויכוחים מיותרים עם בעלי המקצוע ובסופו של דבר גורם לפגיעה באיכותו של הפרויקט.

השרות כולל:

• ייצוג הנדסי כולל של הפרויקט מתאם מזמין העבודה מול הקבלנים
• פיקוח על הביצוע התואם לתוכניות המאושרות ועומד בתקנים ובחוק תכנון הבניה הישראלי
• בדיקה חשבונות שוטפים ובדיקה וניתוח מחירים עבור עבודות חריגות
• טיפול בהליך הסטטוטורי עד קבלה אישור אכלוס.
• ניהול תקציבי במהלך הביצוע.
• דיווח מפורט למזמין על התקדמות הביצוע.
• ניהול ישיבות תאום קבועות לאורך תקופת ההקמה.
• מעקב וניהול לוחות זמנים.

פנו עכשיו למומחה!

מלאו את הפרטים הבאים