שלב הביצוע  הוא המשך ישיר של היזמות והתכנון , שלב הביצוע הוא השלב היקר ביותר בפרויקט  שלב זה כולל הפעלת אנשים ומשאבים שונים לפי תוכניות העבודה .

כאשר אנו נתקלים בריבוי כל כך עצום של בעלי מקצוע על פרוייקט אחד נושא התיאום בין כל הקבלנים ובעלי המקצוע הופך למשימה מאתגרת  וכאשר המלאכה נעשית ללא תיאום ושיתוף פעולה בין כל בעלי המקצוע, התוצאות – חריגות מתקציבים, אי עמידה בלוחות זמנים ויכוחים מיותרים עם בעלי המקצוע ובסופו של דבר גורם לפגיעה באיכותו של הפרויקט.

נשאלת השאלה למה צריך פיקוח הנדסי בשלב הביצוע ?

השלב השלישי הוא הביצוע וכולל בתוכו 2 מרכיבים חשובים: הראשון הוא ניהול הביצוע, בקרה על התקציב ולוח הזמנים ושמירה על הצביון המקורי של הפרויקט. המרכיב השני הוא בקרה על איכות הביצוע. בכל פרויקט שמסתיים מתגלים ליקויי בניה הנוצרים משילוב של שיטות עבודה שגויות, תכנון לקוי, כוח-אדם לא מקצועי וניהול לא מחושב. המשותף לכל הליקויים הוא הגורם האנושי, חוסר ידע מקצועי, אי הכרת תקנים ודרישות של רשויות מקומיות ובזבוז זמן יקר ומשאבים ללקוח. מפקח בניה יכול לוודא עבור הלקוח שכל בעלי המקצוע מחויבים לחלוטין ללוח הזמנים, לתוכנית העבודה, לעבודה בסטנדרטים גבוהים ולתשומת לב לפרטים.

מה כולל שירותי פיקוח :

 

  • ייצוג הנדסי כולל של הפרויקט מתאם מזמין העבודה מול הקבלנים
  • פיקוח על הביצוע התואם לתוכניות המאושרות ועומד בתקנים ובחוק תכנון הבניה הישראלי
  • בדיקה חשבונות שוטפים ובדיקה וניתוח מחירים עבור עבודות חריגות
  • טיפול בהליך הסטטוטורי עד קבלה אישור אכלוס.
  • ניהול תקציבי במהלך הביצוע.
  • דיווח מפורט למזמין על התקדמות הביצוע.
  • ניהול ישיבות תאום קבועות לאורך תקופת ההקמה.
  • מעקב וניהול לוחות זמנים.

פנו עכשיו למומחה!

מלאו את הפרטים הבאים