אקו פארק חדרה

בית ספר יסודי 24 כיתות

מתחם קהילת חינוך

פרויקטים נוספים:

 • עיריית חדרה – פיתוח תשתיות  והקמה של מרכז למסחר, בהיקף כולל של 450 אלף מ"ר מרכז תחבורה משולב למוסף אוטובוסים.
 • עיריית חדרה – פיתוח והקמה של פארק בהיקף כולל של 65 אלף מ"ר הכולל אגם אקולוגי הגדול בישראל בעל שטח של 5,000 מ"ר .
 • עיריית חדרה  – פיתוח והקמה של שכונה חדשה בהיקף כולל של 1,200 יחידות , פיתוח פארק  בהיקף כולל של 17 אלף מ"ר פתוחים
 • עיריית חדרה  – פיתוח והקמה שכונה חדשה בהיקף של 56 יחידות דיור צמוד קרקע
 • עיריית חדרה  – פיתוח כביש המקשר בין כביש 9 לכביש 65  קטע הכביש 2.5-3 ק"מ,
 • מ.מ. באר יעקוב – ניהול ביצוע 2 בתי ספר  יסודי כ- 24  כיתות לימוד
 • מ.מ. באר יעקוב – ניהול ביצוע בית ספר תיכון כ 42 כיתות לימוד.
 • נציג מתאם מ.מ. באר יעקוב בניהול מנהלת פיתוח של תב"ע המספקת מענה  ל4,500 יחידות  דיור בתחומי תשתיות ובינוי.
 • נציג מתאם מ.מ. באר יעקוב בצוות התכנון של התב"ע של מתחם צרפין הכול 12,000 יחידות דיור ו2.2 מיליון מ"ר של מסחר
 • מועצה מקומית קרני שומרון – פיתוח תשתיות  והקמה מתחם קהילת חינוך, בהיקף כולל של 450 אלף מ"ר
 • המשלב בית ספר של 24 כיתות , 3 כיתות של מעון יום, 4 כיתות של גני ילדים , אולם ספורט של 315 מקומות ישיבה .
 • מועצה מקומית קרני שומרון – ניהול תכנון וביצוע בית ספר לפידים  12 כיתות לימוד בשני שלבים .
 • מועצה מקומית קרני שומרון – ניהול תכנון וביצוע של בית שספר משואה  24 כיתות לימוד בשלב אחד  .
 • מועצה מקומית קרני שומרון – ניהול תכנון ,פיתוח והקמה של מוסדות חינוך חדשים  , 12 כיתות מעון יום , 2 כיתות של גני ילדים