תשתיות

עיריית חדרה – אנרגי פארק שלב א' פיתוח תשתיות  והקמה של מרכז למסחר, בהיקף כולל של 450 אלף מ"ר מרכז תחבורה משולב למוסף אוטובוסים.

עיריית חדרה  – פיתוח והקמה של שכונה חדשה בחלק המזרחי "שכונה הפארק חדרה " בהיקף כולל של 1,200 יחידות הכולל עבודות סלילה,  מדרכות  מערכות תת קרקעיות

עיריית חדרה  – פיתוח והקמה שכונה חדשה בהיקף של 56 יחידות דיור צמוד קרקע הכולל עבודות סלילה,  מדרכות  מערכות תת קרקעיות

עיריית חדרה  – פיתוח כביש המקשר בין כביש 9 לכביש 65  קטע הכביש 2.5-3 ק"מ, הכולל עבודות סלילה,  מדרכות  מערכות תת קרקעיות

מ.מ. באר יעקוב – ניהול ביצוע 2 בתי ספר  יסודי כ- 24  כיתות לימוד

מ.מ. באר יעקוב – ניהול ביצוע בית ספר תיכון כ 42 כיתות לימוד.

נציג מתאם מ.מ. באר יעקוב בניהול מנהלת פיתוח של תב"ע המספקת מענה  ל4,500 יחידות  דיור בתחומי תשתיות ובינוי.

נציג מתאם מ.מ. באר יעקוב בצוות התכנון של התב"ע של מתחם צרפין הכול 12,000 יחידות דיור ו2.2 מיליון מ"ר של מסחר

מועצה מקומית קרני שומרון – קידום תכנון פיתוח תשתיות  והקמה מתחם קהילת חינוך, בהיקף כולל של 450 אלף מ"ר

המשלב בית ספר של 24 כיתות , 3 כיתות של מעון יום, 4 כיתות של גני ילדים , אולם ספורט של 315 מקומות ישיבה .