התכנון יעסוק בהפיכת החלום למציאות על הנייר, שלב זה הוא המשך למסקנות והבדיקות שבוצעו בשל הייזום. שלב זה מאוד מהותי בחיי הפרויקט וכל טעות בשלב זה לגרום לפרויקט להיכשל . שלב התכנון עוסק

תכנון תכולת העבודה, הן תכנון-על והן תכנון פרטני של חבילות העבודה בפרויקט חלוקת אחריות וכיצד לעדכן על שינויים.

תכנון לוחות זמנים, משימות לביצוע, סדר משימות, תזמון למשימות, תלויות, אילוצים ונתיב קריטי , תכנון עלות: הכנת תוכנית תקציב והערכות כספיות. אפיון איכות הבניה וכיצד לוודא שתתקבל האיכות הרצויה.

תוכנית איוש כוח אדם: בניית הצוות המקצועי שיוביל את הפרויקט לסיומו המוצלח.

בשלב זה אתם כמזמין עבודה מצפים לקבל תמונה של 90% איך החלום הופך למציאות כאשר הוא עומד בלוחות הזמנים , בתקציב הפרויקט , ובאיכות שאתם מצפים שלב מאוד משמעותי בחיי הפרויקט

תיאום תכנון הנדסי

חברה מנהלת את הליך התכנון הכולל, מגבשת את הפרוגרמה התכנונית, מקימה את צוותי המתכננים והיועצים לפרוייקט, מנחילה להם את ערכי התכנון, המתודולוגיה והשיטה הנדרשת. החברה מכוונת, מתאמת ומבקרת את כל התהליך לאורך כל שלביו עד השלמתו בהתאם להגדרות תוצריו הנדרשים. לחברה מומחיות בניהול השבחת התכנון לצורך התייעלות והפחתת עלויות.

במקביל לשלבי התכנון, מנהלת החברה את תהליך הרישוי עד להשגת היתרי הבניה הנדרשים.

בסיום שלבי התכנון, מנהלת החברה תהליך קפדני של בחינת ובחירת הקבלנים המבצעים.

ניהול הליך התכנון המבוסס על שלושת קודקודי משולש ההצלחה בפרויקט: תקציב – איכות – לוח זמנים.

 1. יעוץ , הכוונה לגיבוש הפרוגרמה והערכות כלכליות ריכוז חומרים מקצועיים לטובת הגשה לקבלת הרשאות לטובת מימון הפרויקט  .
 2. ייצוג של הפרויקט מול כל הגורמים המעורבים בשומו של המזמין העבודה
 3. טיפול בהכנת חוזים מול היועצים הנדרשים
 4. הכנת אומדן תקציבי וטיפול מול גורמי המימון עד השגת ההרשאה תקציבית .
 5. ליווי ההליך הסטטוטורי וקידום בהליכים מול הרשויות השונות
 6. תמיכה ביועצים ובמתכננים בתהליך הכנת המפרטים וכתבי הכמויות, תוך התאמה מלאה לתנאי הפרויקט ושמירה על אחידות המידע
 7. ליווי ההליך הסטטוטורי וקידום בהליכים מול הרשויות השונות עד קבלת היתר
 8. לוח זמנים – עריכת לו”ז לתכנון המוקדם והמפורט
 9. הכנת אומדן תקציבי כולל לפרויקט
 10. ניהול סיכונים: איתור סיכונים, הערכת סיכונים על סך סבירות והשפעה, החלטה במה לטפל וכיצד.
 11. תוכנית אינטגרציה: כיצד ינוהל הפרויקט בפועל וכיצד כל מרכיביו משתלבים אלה באלה.

פנו עכשיו למומחה!

מלאו את הפרטים הבאים